Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng

Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng ở Brazil. Ảnh: AFP
Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng ở Brazil. Ảnh: AFP
Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng ở Brazil. Ảnh: AFP
Lên top