Vaccine ngừa COVID-19 có thể ra thị trường "trước mùa thu" năm nay

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen thông báo vaccine có thể sẵn sàng có mặt ở thị trường "trước mùa thu". Ảnh: Getty
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen thông báo vaccine có thể sẵn sàng có mặt ở thị trường "trước mùa thu". Ảnh: Getty
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen thông báo vaccine có thể sẵn sàng có mặt ở thị trường "trước mùa thu". Ảnh: Getty
Lên top