Vaccine ngừa COVID-19 có thể có vào đầu năm sau

Vaccine ngừa COVID-19 có thể có vào đầu năm sau, năm 2021. Ảnh: AFP
Vaccine ngừa COVID-19 có thể có vào đầu năm sau, năm 2021. Ảnh: AFP
Vaccine ngừa COVID-19 có thể có vào đầu năm sau, năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top