Vaccine kết hợp giữa Sputnik V và AstraZeneca cho hiệu quả bảo vệ không ngờ

Nhà khoa học Nga cho biết, vaccine kết hợp giữa Sputnik V và AstraZeneca sẽ cho hiệu quả bảo vệ trước COVID-19 lên tới 2 năm. Ảnh: AFP
Nhà khoa học Nga cho biết, vaccine kết hợp giữa Sputnik V và AstraZeneca sẽ cho hiệu quả bảo vệ trước COVID-19 lên tới 2 năm. Ảnh: AFP
Nhà khoa học Nga cho biết, vaccine kết hợp giữa Sputnik V và AstraZeneca sẽ cho hiệu quả bảo vệ trước COVID-19 lên tới 2 năm. Ảnh: AFP
Lên top