Vaccine J&J chống được biến thể Delta, không cần tiêm nhắc lại

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top