Vaccine Janssen hiệu quả hơn khi kết hợp với mũi tăng cường Pfizer, Moderna

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho thấy hiệu quả cao khi kết hợp với mũi tăng cường của Moderna hoặc Pfizer. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho thấy hiệu quả cao khi kết hợp với mũi tăng cường của Moderna hoặc Pfizer. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho thấy hiệu quả cao khi kết hợp với mũi tăng cường của Moderna hoặc Pfizer. Ảnh: AFP
Lên top