Vaccine đơn liều của Trung Quốc công bố hiệu quả giảm dần theo thời gian

CanSino Trung Quốc cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả giảm dần theo thời gian. Ảnh: AFP
CanSino Trung Quốc cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả giảm dần theo thời gian. Ảnh: AFP
CanSino Trung Quốc cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả giảm dần theo thời gian. Ảnh: AFP
Lên top