Vaccine COVID-19 Trung Quốc tuyên bố an toàn cho trẻ từ 3 tuổi

Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn với trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Ảnh: AFP
Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn với trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Ảnh: AFP
Sinovac cho biết vaccine COVID-19 của họ an toàn với trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Ảnh: AFP
Lên top