Vaccine COVID-19 triển vọng nhất ở Mỹ bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối

Tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 của Moderna Rabbi Shmuel Herzfeld chuẩn bị tiêm vaccine hôm 27.7. Ảnh: Washington Post.
Tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 của Moderna Rabbi Shmuel Herzfeld chuẩn bị tiêm vaccine hôm 27.7. Ảnh: Washington Post.
Tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 của Moderna Rabbi Shmuel Herzfeld chuẩn bị tiêm vaccine hôm 27.7. Ảnh: Washington Post.
Lên top