Vaccine COVID-19 thứ 5 được WHO cho sử dụng khẩn cấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đưa vaccine COVID-19 của Moderna vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đưa vaccine COVID-19 của Moderna vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đưa vaccine COVID-19 của Moderna vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Lên top