Vaccine COVID-19 thứ 2 ở Mỹ đã sẵn sàng xuất xưởng hàng triệu liều

Moderna đã sẵn sàng 5,9 triệu liều vaccine COVID-19 trong khi chờ cơ quan quản lý của Mỹ phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Moderna đã sẵn sàng 5,9 triệu liều vaccine COVID-19 trong khi chờ cơ quan quản lý của Mỹ phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Moderna đã sẵn sàng 5,9 triệu liều vaccine COVID-19 trong khi chờ cơ quan quản lý của Mỹ phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Lên top