Vaccine COVID-19 Sputnik V được nhà nước Nga bao trọn, không bán

Toàn bộ Vaccine Sputnik V đã được nhà nước Nga mua trọn và không có bán lẻ. Ảnh: TASS
Toàn bộ Vaccine Sputnik V đã được nhà nước Nga mua trọn và không có bán lẻ. Ảnh: TASS
Toàn bộ Vaccine Sputnik V đã được nhà nước Nga mua trọn và không có bán lẻ. Ảnh: TASS
Lên top