Vaccine COVID-19 Sinovac hiệu quả với các biến thể mới

Vaccine của Sinovac tiếp tục cho hiệu quả trong chống COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine của Sinovac tiếp tục cho hiệu quả trong chống COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine của Sinovac tiếp tục cho hiệu quả trong chống COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top