Vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech bất ngờ bị đình chỉ sử dụng ở Hong Kong

Thông báo ngừng tiêm chủng vaccine Pfizer-BioNTech cho đến khi có thông báo mới ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24.3. Ảnh: AFP
Thông báo ngừng tiêm chủng vaccine Pfizer-BioNTech cho đến khi có thông báo mới ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24.3. Ảnh: AFP
Thông báo ngừng tiêm chủng vaccine Pfizer-BioNTech cho đến khi có thông báo mới ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24.3. Ảnh: AFP
Lên top