Vaccine COVID-19 mũi thứ 4 tăng kháng thể gấp 5 lần

Tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4 tại trung tâm y tế Sheba ở Israel. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4 tại trung tâm y tế Sheba ở Israel. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4 tại trung tâm y tế Sheba ở Israel. Ảnh: AFP
Lên top