Vaccine COVID-19 được rao bán ở chợ đen với giá “trên trời”

Vaccine COVID-19 được rao bán trên thị trường chợ đen có mức giá trung bình 500 USD. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 được rao bán trên thị trường chợ đen có mức giá trung bình 500 USD. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 được rao bán trên thị trường chợ đen có mức giá trung bình 500 USD. Ảnh: AFP
Lên top