Vaccine COVID-19 đầu tiên xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ

Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Pfizer đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top