Vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ bứt tốc sang giai đoạn thử nghiệm mới

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ bứt tốc sang giai đoạn 2 thử nghiệm. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ bứt tốc sang giai đoạn 2 thử nghiệm. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ bứt tốc sang giai đoạn 2 thử nghiệm. Ảnh: AFP.
Lên top