Vaccine COVID-19 của Nga bắt đầu đưa vào lưu hành rộng rãi

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: sputnikvaccine.com
Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: sputnikvaccine.com
Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: sputnikvaccine.com
Lên top