Vaccine COVID-19 của Mỹ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối

Vaccine COVID-19 tiềm năng của Novavax tại phòng thí nghiệm ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 tiềm năng của Novavax tại phòng thí nghiệm ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 tiềm năng của Novavax tại phòng thí nghiệm ở Gaithersburg, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top