Vaccine COVID-19 của Moderna cho thế giới thêm hy vọng chấm dứt đại dịch

Vaccine COVID-19 của Moderna cho hiệu quả gần 95%. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna cho hiệu quả gần 95%. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna cho hiệu quả gần 95%. Ảnh: AFP
Lên top