Vaccine COVID-19 bản địa đầu tiên của UAE có hiệu quả bảo vệ gần 80%

Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: Theo Julphar Gulf
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: Theo Julphar Gulf
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: Theo Julphar Gulf

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top