Uy tín, sự trưởng thành vượt bậc của Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Ảnh: VBC.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Ảnh: VBC.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Ảnh: VBC.
Lên top