Uy tín quốc tế của Việt Nam ở mức rất cao

Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: Reuters
Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: Reuters
Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: Reuters
Lên top