Uy lực xe bọc thép mới nhất của Nga ra mắt lễ duyệt binh 9.5

Xạ thủ MANPADS phóng tên lửa từ xe bọc thép Typhoon-PVO trong khuôn khổ cuộc thi “Bầu trời quang đãng 2020“. Ảnh: Georgy Zimarev/Army Games 2020
Xạ thủ MANPADS phóng tên lửa từ xe bọc thép Typhoon-PVO trong khuôn khổ cuộc thi “Bầu trời quang đãng 2020“. Ảnh: Georgy Zimarev/Army Games 2020
Xạ thủ MANPADS phóng tên lửa từ xe bọc thép Typhoon-PVO trong khuôn khổ cuộc thi “Bầu trời quang đãng 2020“. Ảnh: Georgy Zimarev/Army Games 2020
Lên top