Ưu tiên hàng đầu của Iran sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh

Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Lên top