UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Gia đình các em nhỏ này quyết định quay trở về nhà do lo sợ COVID-19, ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau các cuộc xung đột, tại al-Nayrab, tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP
Gia đình các em nhỏ này quyết định quay trở về nhà do lo sợ COVID-19, ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau các cuộc xung đột, tại al-Nayrab, tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP
Gia đình các em nhỏ này quyết định quay trở về nhà do lo sợ COVID-19, ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau các cuộc xung đột, tại al-Nayrab, tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP
Lên top