UNICEF chuyển 2 tỉ liều vaccine COVID-19 tới các nước nghèo vào năm 2021

UNICEF cho biết sẽ chuyển 2 tỉ liều vaccine COVID-19 tới các nước nghèo vào năm 2021. Ảnh: AFP
UNICEF cho biết sẽ chuyển 2 tỉ liều vaccine COVID-19 tới các nước nghèo vào năm 2021. Ảnh: AFP
UNICEF cho biết sẽ chuyển 2 tỉ liều vaccine COVID-19 tới các nước nghèo vào năm 2021. Ảnh: AFP
Lên top