Ứng viên thẩm phán tòa án tối cao thời Obama làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Merrick Garland được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Merrick Garland được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Merrick Garland được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top