Ứng viên Đại sứ Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thịnh vượng, độc lập

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh chụp màn hình.
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh chụp màn hình.
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Ảnh chụp màn hình.
Lên top