Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ cam kết thực dụng với Trung Quốc

Bà Katherine Tai, ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: AFP
Bà Katherine Tai, ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: AFP
Bà Katherine Tai, ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top