Ứng viên cực hữu Tổng thống Pháp dự đoán EU sẽ chết