Ứng viên Biden tuyên bố táo bạo khi chính thức song đấu Tổng thống Trump

Ứng viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump sẽ là 2 đối thủ chính trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Ứng viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump sẽ là 2 đối thủ chính trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Ứng viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump sẽ là 2 đối thủ chính trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AP.
Lên top