Ung thư giai đoạn cuối, phát ngôn viên Indonesia vẫn gắng gượng cập nhật tin động đất, sóng thần

Ông Sutopo Purwo Nugroho cập nhật với phóng viên tin tức về trận động đất, sóng thần ở Sulawesi hôm 3.10. Ảnh: AFP/JIJI
Ông Sutopo Purwo Nugroho cập nhật với phóng viên tin tức về trận động đất, sóng thần ở Sulawesi hôm 3.10. Ảnh: AFP/JIJI
Ông Sutopo Purwo Nugroho cập nhật với phóng viên tin tức về trận động đất, sóng thần ở Sulawesi hôm 3.10. Ảnh: AFP/JIJI
Lên top