Ung thư - cuộc chiến dai dẳng khác từ vụ tấn công khủng bố 11.9

Jaquelin Febrillet, 44 tuổi, làm việc gần Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11.9.2001 được chẩn đoán mắc ung thư di căn. Ảnh: AFP.
Jaquelin Febrillet, 44 tuổi, làm việc gần Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11.9.2001 được chẩn đoán mắc ung thư di căn. Ảnh: AFP.
Jaquelin Febrillet, 44 tuổi, làm việc gần Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11.9.2001 được chẩn đoán mắc ung thư di căn. Ảnh: AFP.
Lên top