Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ứng cử viên nào làm tổng thống Mỹ cũng coi trọng quan hệ với Việt Nam