Ukraina sắp tập trận rầm rộ trên bộ với Mỹ và đối tác

Ukraina tham gia cuộc tập trận Sea Breeze ngày 2.7.2021. Ảnh: AFP
Ukraina tham gia cuộc tập trận Sea Breeze ngày 2.7.2021. Ảnh: AFP
Ukraina tham gia cuộc tập trận Sea Breeze ngày 2.7.2021. Ảnh: AFP
Lên top