Ukraina nói về kế hoạch lấy lại kiểm soát toàn bộ Donbass