Ukraina: Nga triển khai 82.000 quân dọc biên giới Donbass và Crimea

Ukraina cho rằng Nga tập trung 82.000 quân ở biên giới. Ảnh: UAWire
Ukraina cho rằng Nga tập trung 82.000 quân ở biên giới. Ảnh: UAWire
Ukraina cho rằng Nga tập trung 82.000 quân ở biên giới. Ảnh: UAWire
Lên top