Ukraina chuẩn bị tấn công Donbass sau vụ ám sát lãnh đạo Donetsk

Quân nhân Ukraina. Ảnh: Sputnik
Quân nhân Ukraina. Ảnh: Sputnik
Quân nhân Ukraina. Ảnh: Sputnik