Ukraina chấp nhận "thỏa hiệp hợp lý" để giải quyết xung đột miền đông

Tổng thống Vladimir Putin dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại hội nghị Bộ Tứ Normandy vào tháng 12 tới. Ảnh: UNIAN
Tổng thống Vladimir Putin dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại hội nghị Bộ Tứ Normandy vào tháng 12 tới. Ảnh: UNIAN
Tổng thống Vladimir Putin dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại hội nghị Bộ Tứ Normandy vào tháng 12 tới. Ảnh: UNIAN
Lên top