Ukraina, Canada bác báo cáo vụ Iran bắn hạ máy bay năm 2020

Hiện trường vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ Iran bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Lên top