Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ukraina: “100 xe tăng, chỉ có 2 chiếc chạy và 1 chiếc bắn được"

Xe tăng của quân đội Ukraina (Ảnh: AFP)
Xe tăng của quân đội Ukraina (Ảnh: AFP)