Úc: 5,9 triệu ha đã bị đốt cháy - bằng diện tích nước Bỉ và Haiti cộng lại

Một con gấu túi Koala may mắn được cứu sống. Ảnh: CNN
Một con gấu túi Koala may mắn được cứu sống. Ảnh: CNN
Một con gấu túi Koala may mắn được cứu sống. Ảnh: CNN
Lên top