Úc: 12 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Úc. Ảnh: AFP
12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Úc. Ảnh: AFP
12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Úc. Ảnh: AFP
Lên top