Uẩn khúc trong tang lễ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Tang lễ vua sòng bài Hà Hồng Sân diễn ra hôm 10.7. Ảnh: Today Online
Tang lễ vua sòng bài Hà Hồng Sân diễn ra hôm 10.7. Ảnh: Today Online
Tang lễ vua sòng bài Hà Hồng Sân diễn ra hôm 10.7. Ảnh: Today Online
Lên top