UAE triển khai sứ mệnh đầu tiên lên sao Hỏa

Bức ảnh ghi lại cảnh truyền hình trực tiếp vụ phóng tàu thăm dò Hope lên sao Hỏa của UAE. Ảnh: AFP
Bức ảnh ghi lại cảnh truyền hình trực tiếp vụ phóng tàu thăm dò Hope lên sao Hỏa của UAE. Ảnh: AFP
Bức ảnh ghi lại cảnh truyền hình trực tiếp vụ phóng tàu thăm dò Hope lên sao Hỏa của UAE. Ảnh: AFP
Lên top