UAE tiếp tục mở cửa cho du khách đã tiêm chủng từ mọi nước

UAE tiếp tục cấp thị thực cho tất cả du khách quốc tế đã tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
UAE tiếp tục cấp thị thực cho tất cả du khách quốc tế đã tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
UAE tiếp tục cấp thị thực cho tất cả du khách quốc tế đã tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top