UAE tham vọng đưa tàu vũ trụ vượt khỏi sao Hỏa

Sarah Amiri, phó giám đốc dự án Sứ mệnh Sao Hỏa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong sự kiện công bố sứ mệnh ở Dubai năm 2015. Ảnh: AFP
Sarah Amiri, phó giám đốc dự án Sứ mệnh Sao Hỏa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong sự kiện công bố sứ mệnh ở Dubai năm 2015. Ảnh: AFP
Sarah Amiri, phó giám đốc dự án Sứ mệnh Sao Hỏa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong sự kiện công bố sứ mệnh ở Dubai năm 2015. Ảnh: AFP
Lên top