UAE sản xuất nước uống từ không khí

Thành phố Masdar ở UAE đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: AFP
Thành phố Masdar ở UAE đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: AFP
Thành phố Masdar ở UAE đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: AFP
Lên top